Wiersze wybrane

Aleksandra Olędzka-Frybesowa

Poezja Olędzkiej-Frybesowej opatrywana bywa określeniem „religijna”, „chrześcijańska”. Autorka publikowała wiersze i eseje w prasie katolickiej, lecz w swych religijnych enuncjacjach jest bardzo dyskretna. Jej poezję przenika raczej duch panteizmu; podmiot liryczny szuka Boga w pięknie natury, w dziełach sztuki; w opisie osobistych przeżyć i wrażeń jest wstrzemięźliwy, małomówny. To poezja szeptu, intymnej rozmowy z czytelnikiem, prostoty języka – nawet gdy mowa o rzeczach wielkich.
Aleksandra Olędzka-Frybesowa (1923-2012) – poetka, eseistka, publicystka, redaktorka, tłumaczka z języka francuskiego (m.in. Antoine de Saint-Exupery) i angielskiego (Graham Greene). Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, redaktorka w Polskim Radiu, w Państwowym Instytucie Wydawniczym i w miesięczniku „Literatura na świecie”; długoletnia współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego”. Znawczyni sztuki romańskiej i gotyckiej (m.in. zbiór esejów Drogami średniowiecznej Europy). Autorka kilkunastu tomów poezji (m.in. Okno na wiatr, Program na starość, Składam ręce).
Lektor: Anna Bojara (ur. 1981) – polska aktorka filmowa, teatralna i dubbingowa. Absolwentka Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Występuje w filmach fabularnych (Superprodukcja), serialach TV (M jak miłość), a także w teatrach (Teatr Dramatyczny w Płocku, Teatr na Woli w Warszawie. Współpracuje z zespołami muzycznymi jako instrumentalistka (gra na pile).