Wiersze wybrane

Józef Czechowicz

W prezentowanych wierszach występują ulubione motywy Czechowicza – samotność, rozstanie, poszukiwanie bliskości, przeczucie śmierci. Poeta zaciera granice między jawą i snem, obraz przyrody zostaje zniekształcony w wizji postaci, poddawanych silnym emocjom. Na szczególną uwagę zasługuje wiersz Pamięci zniknionego, poświęcony Josephowi Conradowi i jego polskim korzeniom.
Józef Czechowicz (1903-1939) – polski poeta, prozaik, autor słuchowisk, krytyk literacki, tłumacz, nauczyciel, założyciel Lubelskiego Związku Literatów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Najwybitniejszy twórca tzw. Drugiej Awangardy - nurtu poetyckiego związanego ze środowiskiem lubelskim, kładącego nacisk na wątki katastroficzne i poetykę oniryzmu. Redaktor pism literackich („Reflektor”) i dziecięcych („Płomyczek”). Autor m.in. tomów wierszy: Ballada z tamtej strony, Stare kamienie (wspólnie z Franciszką Arnsztajnową), Nuta człowiecza.
Lektor: Grzegorz Milczarczyk (ur. 1967) – polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, reżyser, wokalista, pedagog. Absolwent Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich oraz Wydziału Pedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Występuje w filmach fabularnych (Generał), serialach TV (Na Wspólnej), musicalach (Bajlandia) i spektaklach dramatycznych (Kopenhaga). Wykładowca dramy w swojej Alma Mater.