Reduta Ordona

Adam Mickiewicz

Choć Adam Mickiewicz nigdy nie był w Warszawie, chociaż nie uczestniczył w Powstaniu Listopadowym ani w wojnie polsko- rosyjskiej lat 1830-31, tym wydarzeniom poświęcił jeden ze swych najsłynniejszych wierszy. Utrwalił w nim wzniosłą legendę o dowódcy, który wolał zginąć śmiercią samobójczą niż pójść do niewoli. W rzeczywistości Konstanty Julian Ordon (1810-1887) po wysadzeniu reduty emigrował do Szkocji, walczył o wolność Włoch i był członkiem Legionu tworzonego przez Mickiewicza w Konstantynopolu w 1855 - i wtedy spotkał się z poetą; zmarł we Florencji (samobójstwo). Jest pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Adam Mickiewicz (1798-1855) – czołowa postać literatury polskiego romantyzmu, działacz patriotyczny, publicysta, wykładowca Collège de France. Powszechnie uważany jest za najwybitniejszego polskiego pisarza. Autor wierszy lirycznych (Sonety krymskie), bajek (Lis i kozioł) ballad (Świtezianka), powieści poetyckich (Konrad Wallenrod), dramatu Dziady, epopei narodowej Pan Tadeusz. Tłumacz (Giaur Byrona), redaktor („Trybuna Ludów”).
Lektor: Jarosław Kopaczewski (ur. 1956) – aktor filmowy i teatralny, kompozytor, autor tekstów i pieśniarz. Występował na scenach Warszawy (Ateneum), Katowic (Teatr Śląski) i Kalisza (Teatr im. Bogusławskiego). Popularność przyniosły mu role w filmach (Pejzaż horyzontalny w reż. Kidawy i Wielki bieg Domaradzkiego) i serialach TV (Samo życie, Pierwsza miłość, Na Wspólnej).