Godzina myśli

Juliusz Słowacki

Poemat Godzina myśli należy do utworów najsilniej zanurzonych w autobiografii poety. Dwójka głównych bohaterów, kolegów szkolnych, to Słowacki i Ludwik Spitznagel (1807-27). Łączyła ich niezwykła więź – rozumieli się bez słów. Spitznagel, poliglota, absolwent Instytutu Orientalnego w Petersburgu, w drodze na swoją pierwszą placówkę dyplomatyczną, popełnił samobójstwo, ale według legendy była to śmierć sfingowana.

Juliusz Słowacki (1809-1849) – poeta, dramaturg, tłumacz; jeden z Trzech Wieszczów (obok Mickiewicza i Krasińskiego) literatury polskiego romantyzmu; przedstawiany jako rywal i polemista Mickiewicza. Pisał m.in. liryki, powieści poetyckie (Mnich), poematy dygresyjne (Beniowski), dramaty romantyczne (Kordian). Stworzył własny system filozofii genezyjskiej (poemat prozą Genezis z Ducha). Przypisywał Polsce kluczowe miejsce w dziejach świata (winkelriedyzm; mesjanizm). Odkryty na nowo w epoce Młodej Polski.