The Sleepers

Walt Whitman

W interpretacjach poematu Śpiący powtarzają się słowa: empatia i demokracja. Podmiot liryczny ma dar wczuwania się w myśli i emocje wszystkich osób napotkanych na drodze swej onirycznej wędrówki. Nie mają dla niego znaczenia pochodzenie społeczne, zawód miejsce zamieszkania, wiek czy płeć poetyckich „inkarnacji”, opisywanych charakterystyczną długą frazą.
Walt Whitman (1819-1892) – amerykański poeta, prozaik, publicysta, redaktor; jeden z ojców literatury amerykańskiej; popularyzator i mistrz wiersza wolnego. W XX wieku - patron dwóch pokoleń amerykańskich buntowników – bitników i hipisów. Jego najsłynniejszy tom poezji, Źdźbła trawy (1855), stał się manifestem wolności i miłości (także miłości homoerotycznej), pochwałą otwartości społeczeństwa amerykańskiego, hymnem panteizmu.
pobierz na Komputer
w formacie PDF
sponsorem
tej książki jest