Cats and Poems

English Poets

Dwadzieścia utworów poetyckich znanych poetów angielskich XVII-XX wieku. Łączy je temat: koty. O tych niezwykłych zwierzakach można pisać na poważnie i na wesoło, długie poematy i krótkie fraszki; można przypisywać kotom cechy ludzkie; można analizować ich złożone relacje z ludźmi. Nie sposób wyczerpać tematu, bowiem każdy kot jest inny i każdy chodzi własnymi drogami.
English Poets Poeci angielscy tworzący w czasach od XVII do XX wieku. W kolejności alfabetycznej: William Blake, Guy Wetmore Carryl, William Cowper, Ford Madox Ford, John Gay, Alexander Gray, Thomas Gray, John Keats, Rudyard Kipling, Edward Lear, Walter de la Mare, Harold Monro, Christopher Smart, Sarah Chauncey Woolsey, William Wordsworth, William Butler Yeats i autorzy anonimowi.
Lektor: Richard Berkeley is an English musician, singer, actor, teacher and trainer. He graduated from London University Goldsmiths College and the Guildhall School of Music and Drama. He co-founded renown European Baroque orchestras (Europa Galante, Concerto Italiano) while pursuing a singing and acting career. He has taught at major drama and music academies in London (The Mountview Conservatoire for the Performing Arts and The London Academy of Music and Dramatic Art) and Warsaw (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza and Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina). Having Polish roots, Berkeley has been living in Warsaw for many years.