Amy Foster (oryginalna wersja językowa)

Joseph Conrad

Główny bohater, tajemniczy młody mężczyzna, zostaje wyrzucony przez morze na brzeg angielskiego miasteczka. Nie mówi po angielsku i z początku miejscowi traktują go jak szaleńca. Nazywa siebie „Janko Góral” i jest emigrantem z Europy Wschodniej; czytelnik polski dopowie sobie, że to „nasz” góral. Janko dostaje pracę i poślubia dobrą ubogą dziewczynę, Amy Foster. Bariera językowa i inne różnice okazują się trudne do pokonania. Amy Foster to jeden z utworów Conrada odzwierciedlających bolesne przeżycia autora związane z jego wyobcowaniem w społeczeństwie angielskim.
Joseph Conrad (właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski; 1857-1924) – angielski prozaik i publicysta pochodzenia polskiego. Syn polskich działaczy niepodległościowych – zesłańców na Syberię. Urodzony w Berdyczowie, chodził do gimnazjum w Krakowie, ale jeszcze przez maturą wyjechał do Francji i od 1874 do 1894 pływał na statkach po całym świecie jako marynarz, dochodząc do stopnia kapitana. Pisał w języku angielskim, a jego twórczość obraca się wokół problemów odpowiedzialności, solidarności, wyborów moralnych. Opublikował m.in. powieści Szaleństwo Almayera (debiut,1895), Lord Jim, Nostromo, Smuga cienia i opowiadania Tajfun, Jądro ciemności, Amy Foster.