Horla

Guy de Maupassant

Utwór Maupassanta należy do klasyki krótkich form fantastycznych, a przy tym stanowi niezwykłe studium ludzkiej psychiki, wynikające z zainteresowania autora hipnozą i osiągnięciami z dziedziny psychiatrii. Tytułowa Horla to istota pozaziemska, obcy, istota z zewnątrz. Zakłóca ona szczęście bohatera-narratora pamiętnika. Atmosfera noweli staje się coraz gęstsza, napięcie rośnie z każdym zapiskiem. Jak dla bohatera skończy się spotkanie z Innym?
Guy de Maupassant (1850-1893) – francuski pisarz, mistrz francuskiej nowelistyki. Dzieciństwo spędził w Normandii, w 1870 roku w czasie wojny francusko-pruskiej został zmobilizowany, a później pracował jako urzędnik. Przyjaźnił się z nowelistami skupionymi wokół naturalistycznej koncepcji Emila Zoli, ale sam podchodził do niej krytycznie. Rzemiosła pisarskiego uczył go Gustaw Flaubert. Po sukcesie pierwszej noweli Baryłeczka (1880) poświęcił się zupełnie pracy pisarskiej. Napisał około 300 nowel o różnorodnej tematyce: obyczajowej, wojennej, fantastycznej. Najważniejsze zbiory nowel: Dom pani Tellier¸ Iwetta; powieści: Historia jednego życia, Bel-Ami. Po koniec życia cierpiał na zaburzenia psychiczne i zmarł w zakładzie dla umysłowo chorych.